Απρίλιος 2013
  • Και ο μήνας έχει 12

    12 Απριλίου 2013 by George

    Και ο μήνας έχει 12

    Απρίλιος χωρίς Πάσχα ίσον καλοκαίρι χωρίς θάλασσα!